Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor wisatakotabanjar.com
Door gebruik te maken van de diensten aangeboden door wisatakotabanjar.com, gaat u akkoord met de volgende Algemene Voorwaarden:

 1. Gebruiksvoorwaarden
  U mag de diensten van wisatakotabanjar.com alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn bedoeld en op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving. Het is verboden om de diensten te gebruiken voor illegale of schadelijke activiteiten, zoals het verspreiden van spam, virussen, malware of enige andere vorm van schadelijke code.
 2. Intellectuele eigendomsrechten
  De inhoud van onze website, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo’s en software, is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. U mag deze inhoud niet kopiëren, verspreiden, wijzigen of reproduceren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 3. Aansprakelijkheid
  Wisatakotabanjar.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van onze diensten, waaronder maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade.
 4. Verantwoordelijkheden van gebruikers
  U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account en u bent verplicht uw wachtwoord en gebruikersnaam veilig te houden. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventueel ongeautoriseerd gebruik van uw account.
 5. Privacybeleid
  Ons Privacybeleid is van toepassing op het gebruik van onze diensten. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met ons Privacybeleid.
 6. Wijzigingen in voorwaarden
  Wisatakotabanjar.com behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. U wordt geacht op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met eventuele wijzigingen op het moment dat u gebruik maakt van onze diensten.
 7. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
  Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door de wetten van Indonesië. Eventuele geschillen die voortvloeien uit het gebruik van onze diensten worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van Indonesië.
  Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid.